Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. De Gemeente Middelburg en de redactie van Uit in Middelburg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie als afkomstig van en gepubliceerd op de website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Uit in Middelburg mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Gemeente Middelburg/ Uit in Middelburg kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

 

Gebruik foto's

De redactie van Uit in Middelburg maakt  gebruik van rechtenvrije foto's van www.beeldbankmiddelburg.nl, afbeeldingen van websites (of sociale media-pagina) van de betreffende winkel/horecagelegenheid of foto's die bij de rechtmatiege eigenaar zijn opgevraagd. Mocht u desondanks toch een foto tegenkomen waarvoor u geen toestemming tot plaatsing heeft gegeven, neem dan contact met ons op via info@uitinmiddelburg.nl

 

Over Uit in Middelburg

 

De website www.uitinmiddelburg.nl is ontwikkeld door Nedbase BV in opdracht van de gemeente Middelburg. De redactie wordt gevoerd door de Drvkkery|Podium. 

info@uitinmiddelburg.nl