CBK Zeeland

CBK Zeeland is een actief centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur. De organisatie ondersteunt en informeert kunstenaars, vormgevers en architecten en stimuleert de onderlinge samenwerking. Het centrum ontwikkelt activiteiten die er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.

Met het organiseren van tentoonstellingen, excursies en discussiebijeenkomsten wil CBK Zeeland het publiek kennis laten maken met kunst, vormgeving en architectuur.

 

CBK Zeeland